Søg
Close this search box.

Information om breddeklasse

Stilladsdæk skal passe til det arbejde og færdsel der skal foregå på stilladset. Dette sikrer gode arbejdstillinger til arbejderne på stilladset, samt at stilladset er bredt nok til, at det er forsvarligt at bruge arbejdsredskaber så som trillebør, vinduesmontagevogne mv.


Tabellen viser de syv breddeklasser, der jf. DS/EN-standarderne for stilladser, definerer de færtigt opstillede systemstilladsers bredde. Breddeklassen angiver stilladsdækkenes samlede bredde, inkl. fodbræt.
Breddeklasse Bredde (W) Egnet til
W06
0,6 - 0,9 m
Lettere stående arbejde
W09
0,9 - 1,2 m
Lettere stående arbejde med et minimalt behov for transport på stilladsdækkene
W12
1,2 - 1,5 m

Valg af breddeklasser fra W12 og opefter afhænger bl.a. af behovet for transport og oplagring af materialer samt brug af maskiner og løftegrej på stilladsdækkene

W15
1,5 - 1,8 m
W18
1,8 - 2,1 m
W21
2,1 - 2,4 m
W24
2,4 og derover