Søg
Close this search box.

Information om lastklasse

Stilladsets maksimale belastning angives som lastklassen. Lastklassen angiver, hvor stor belastning stilladset kan modstå fra oplagring af materialer og maskiner, samt fra arbejdsopgaver på stilladset.


Tabellen viser, de seks lastklasser, der jf. DS/EN-standarderne for stilladser definerer, hvor meget belastning et færdigtopstillet systemstillads må belastes med. Belastningen angives som fladelast pr. kvadratmeter (1 kN ≈ 100 kg)

Punktbelastningen angiver den maksimale belastning på et areal svarende til hhv. 0,5 x 0,5 m og 0,2 x 0,2 m


Lastklasse

Fladelast

kN/m²
Koncentreret last på areal

= 0,5 x 0,5 m kN
Koncentreret last på areal

= 0,2 x 0,2 m kN
Belastning på delareal Fladelast på Delareal (Ad) delareal (Fd)

kN/m       m²
1
0,75
1,50
1,00
-
-
2
1,50
1,50
1,00
-
-
3
2,00
1,50
1,00
-
-
4
3,00
3,00
1,00
5,0
0,4 x A
5
4,50
3,00
1,00
7,50
0,4 x A
6
6,00
3,00
1,00
10,00
0,4 x A